Imprezy

Ostróda Reggae Festival 2018

Ostróda Reggae Festival 2018
Miejsce
Ostróda, Voïvodie de Varmie-Mazurie, Pologne
Adres

Ostróda
Godzina
15:00
Udostępnij:
Dodaj do kalendarza

OSTRÓDA REGGAE FESTIVAL 2018
5 – 8.07.2018, Ostróda

Ostróda Reggae Festival ze swoją 17-letnią historią jest czołową polską imprezą celebrującą muzykę i kulturę wywodzącą się z Jamajki. Sukces festiwalu jest dowodem na atrakcyjność i uniwersalizm treści niesionych przez reggae. Festiwal zyskał globalną markę, cenioną przez fanów i artystów w wielu miejscach świata i gromadzi międzynarodową publiczność – młodzież oraz rodziny z dziećmi. Trwają już prace nad kolejną edycją, świętującą wejście ORF w „wiek dorosły”.

Z małego dziedzińca ostródzkiego zamku, poprzez „Białe Koszary” do wyjątkowego terenu opustoszałej jednostki wojskowej w centrum miasta - „Czerwonych Koszar”, na przestrzeni czasu festiwal przeszedł długą drogę. Zawsze związany z pięknym mazurskim miastem, którego nazwa dla wielu ludzi stała się synonimem reggae.
Edycja 2017 przeszła do historii występami gwiazd. Po raz pierwszy na festiwalu wystąpił Jamajczyk Shaggy. Pojawiły się prawdziwe legendy reggae Steel Pulse i Big Youth oraz nowocześni w podejściu do jamajskiej materii The Skints i Dreadzone. Polskę również reprezentowała czołówka z artystami pokroju Mesajah, Tabu, Grubsona czy Vavamuffin. Najlepsi polscy muzycy reggae wystąpili razem z okazjonalnym koncertem Tribute to Bob Marley.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się DJ-sko/producenckie występy na scenie Green z wieloma zagranicznymi i krajowymi gwiazdami gatunku, jak i mniejsze sceny Yellow i Jah Love, które skutecznie uzupełniły artystyczną ofertę imprezy.
W trakcie 4 festiwalowych dni na jego głównych scenach Red i Green pojawiło się ponad 30 wykonawców, a przez festiwal przewinęło się około 20 tysięcy ludzi.
W budynku ostródzkiego amfiteatru odbyły się coroczne spotkania i projekcje filmowe w ramach Uniwersytetu Reggae. Swoją obecnością zaszczyciła imprezę Profesor Carolyn Cooper – dziennikarka, pisarka, wykładowca uniwersytecki i jedna z najważniejszych postaci związanych z reggae na Jamajce. Odbyła się wystawa plakatów reggae przygotowana przez grecką kuratorkę Marię Papaefstathiou, podsumowująca trwający od lat międzynarodowy konkurs graficzny z tysiącami zgłoszonych prac na koncie. Oficjalne polskie premiery miały dwa długometrażowe dokumenty muzyczne. Na molo w Ostródzie odbywały się codzienne warsztaty tańca, a czołowy polski perkusjonista prowadził zajęcia z gry na afrykańskich bębnach. Na terenie festiwalu funkcjonowała kreatywna strefa aktywności dla dzieci oraz strefa chillout. Ze swoimi stoiskami obecne były pro-ekologiczne organizacje pozarządowe. Nie zabrakło stałego elementu festiwalu – dziesiątek food tracków, barwnych stoisk z jedzeniem, odzieżą, sztuką i gadgetami.
W internecie można było śledzić wywiady i konferencje prasowe z festiwalowego biura prasowego. Super Polsat zrealizował prawie godzinny reportaż z Ostródy, kilkukrotnie emitowany na antenie stacji. Informacje o festiwalu pojawiały się w wielu ogólnopolskich mediach, jak Onet.pl, Polskie Radio Czwórka (wieloletni patron medialny imprezy) czy Trójka. Entuzjastyczne relacje ukazały się na łamach największego światowego portalu reggae Reggaeville.com, którego dziennikarze ponownie odwiedzili festiwal. Artykuł na temat imprezy doczekał się publikacji w największym jamajskim dzienniku Jamaica Gleaner.
Profil festiwalu na FB polubiło już prawie 50.000 osób, lokując go u szczytu fanpage’ów krajowych imprez reggae.
ORF niezmiennie cieszy się opinią imprezy kulturotwórczej – nie tylko zapewnia możliwość zobaczenia głównych gwiazd gatunku, ale również odkrywa nieznanych jeszcze w Polsce artystów, propaguje nowe zjawiska i edukuje.
Festiwal od lat gromadzi pełen przekrój publiczności nastawionej na pokojowe współistnienie i świadomość społeczną, od młodzieży po rodziny z małymi dziećmi, czyniąc z niego prawdziwie rodzinne święto muzyki. Medialnym wydarzeniem tegorocznej edycji stał się policyjny raport potwierdzający, że w trakcie festiwalu nie doszło do ani jednego przypadku złamania prawa.
Po sukcesie w roku 2017 organizatorzy pracują już nad 18-tą edycją imprezy, która uśmiechem, życzliwością i tolerancją w duchu marley’owskiego „One Love” przybliża Polskę do urokliwej karaibskiej wyspy, skutecznie rozsiewającej po świecie pozytywne wibracje.
ZAPRASZAMY, WKRÓTCE DALSZE INFORMACJE! :-)

EN

Ostróda Reggae Festival with its 17-year history is a leading Polish celebration of music and culture originating in Jamaica. The success of the festival proves the attractiveness and universalism of reggae content. The festival has gained a global reputation, appreciated by fans and artists in many parts of the world. It brings together international audiences - young people and families with children. Work on the next edition proceeds and we are going to celebrate entrance of ORF in an adult age.

From the small courtyard of the Ostróda Castle, through the "White Military Base" to the unique area of ​​a deserted military complex in the city center, "Red Military Base" - over time the festival has gone a long way. Always associated with a beautiful Mazurian city, whose name for many people has become synonymous with reggae.
ORF 2017 will be remembered for its headliners. Shaggy performed here for the first time. There were real legends like Steel Pulse and Big Youth and artists with the modern approach to Jamaican music: The Skints and Dreadzone. Poland was represented by the leading artists like Mesajah, Tabu, Grubson or Vavamuffin. The best Polish reggae artists performed together a special Tribute to Bob Marley show.
The Green stage saw great DJs and producers and alongside Yellow Stage and Jah Love Stage complemented rich lineup of the event.
During 4 festival days more than 30 bands or artists presented their skills at Red and Green Stages and circa 20,000 fans attended the festival.
In the Ostróda amphitheater meetings and film screenings were held at the Reggae University, including Professor Carolyn Cooper – a journalist, writer, university lecturer and one of the most important reggae figures in Jamaica. There was an exhibition of reggae posters prepared by the Greek curator Maria Papaefstathiou, presenting the best in the ongoing international graphic design competition. Two full-lenght music documentaries had their official Polish premieres. Daily dancehall workshops were held at the Ostróda pier and the leading Polish percussionist conducted drumming lessons on African drums. There was a creative activity zone for children and a chillout area. Pro-ecological NGOs were present with their stands, complemented with dozens of food tracks, colorful outlets with clothing, art, music and gadgets.
Interviews and press conferences were streamed on the internet straight from the press office. Super Polsat TV produced a report from Ostróda. The festival reports appeared also in many Polish media outlets, such as Onet.pl, Polish National Radio Czwórka and Trójka. You could read about the festival in the main world’s portal Reggaeville.com, whose journalists re-visited the festival. The article on the event was published in the largest Jamaican daily newspaper Jamaica Gleaner.
ORF invariably enjoys the opinion of a creative event – apart from the opportunity to see the main stars of the genre, it also discovers artists still unknown in Poland, promotes new phenomena and educates.
For years the festival has been gathering a wide audience standing for peaceful coexistence and social awareness, from young people to families with children, making it a truly family feast of music. The media hit of this year's edition was a police report confirming that during the festival there was no single case of breaking the law.
The organizers from Positive Music Promotion are already working on the 18th edition of the event, which brings Poland closer to a charming Caribbean island, effectively filling the world with positive vibrations.


http://www.ostrodareggae.com
http://www.facebook.com/Ostrodareggaefestival
http://www.youtube.com/user/positivemusicpromoti

#ORF2018 #ostrodareggaefestival

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej